Veb-sayt:

www.caspisnet.org

https://www.linkedin.com/in/elnur-safarov-28158a71/

Anadan olduğu yer:

Bakı şəhəri, Azərbaycan

Təvəllüdü:

24.08.1985

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya İnstitutu

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

5407.01

«Okeanologiya»

Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərinin məsafədən zondlama üsullari ilə tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:

 

20

9

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Neytral üzgəclər  vasitəsi ilə alınmış məlumatlar əsasında Orta və Cənubi Xəzərdə səth temperaturunun zaman və məkan dəyişmələri tədqiqi, həmçinin səth axınlarının tədqiqi.

Peyk məlumatlarına əsasən Xəzər dənizi akvatoriyasına düşən atmosfer yağıntılarının tədqiqi, Peyk altimetriyası məlumatlarına əsasən və MatLab, Phyton, ArcGİS proqram paketlərinin istifadəsinə əsaslanan metodikaların köməyilə qurulmuş xəritələrin analizi əsasında Volqa çayında mövsümi səviyyə dəyişməsi amplitudlarının qiyməti və onların baş vermə fazalarının müəyyən olunması.

İlk dəfə olaraq Xəzər dənizinin səviyyə dəyişmələrinin veyvlet (CWT, XWT, WTC) analizinə əsasən  dəniz səviyyəsinin mövsümi dəyişmələrinin analizi.

Səviyyə dəyişmələrinin lokal periodiklikləri ilə yanaşı nisbətən davamlı xarakter daşıyan və yalnız veyvlet gücü müəyyən dövrlərdə artıb-azalan 8, 12-14 və 16-18 illik və daha artıq periodlu dəyişmələrin müəyyən olunması.

Xəzər dənizinin səviyyə dəyişmələri ilə cənub ossilyasiya indeksi (El-Nino və La-Nino hadisələri)  zaman sıralarının qarşılıqlı XWT  və WTC veyvlet analizinin nəticələrinə əsasən 16 illik periodiklik miqyasında səviyyə dəyişmələri ilə cənub ossilyasiya indeksi arasında eyni və əks faza münasibətlərinin müyyən olunması (tam sinxron deyil, bir qədər  sürüşmələrlə). COVİD-19 Real-Zaman Monitorinq Sistemicaspisnet.maps.arcgis.com 

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Сафаров С.Г., Сафаров Э.С. Механизмы образования селевых потоков ливневого генезиса на территории Aзербайджана //Международной научно-прак-тической конференции «Гл-бальные климатические измене-ния: региональные эффекты, модели, прогнозы» (Воронеж, Россия, 3 - 5 октября 2019 г.), , Т. 1,  с. 501-505

2.Safarov E.S, Cretaux J.-F, Mammadov, R.M, Arsen A, Safarov S.H, Features of seasonal changes of the Caspian Sea level, ANAS Transactions, Earth Sciences 1 / 2019, 41-47; DOI: 10.33677/ggianas20190100025

3.S.H. Safarov, Y.T. Bayramova, E.S. Safarov, the strong hail and mudflow events occurred in the territory of Gobustan district of Azerbaijan Republic on June 1, 2017, Proceedings of the 5th International Conference, Debris flows: Disasters, Risk, Forecast, Protection, Tbilisi, Georgia, 1-5 October 2018.

4.Chen, J. L., T., Pekker, C. R., Wilson, B. D., Tapley, A. G., Kostianoy, J.-F., Cretaux, and E. S., Safarov (2017), Long-Term Caspian Sea Level Change, Geophys. Res. Lett., 44, doi.org/10.1002/2017GL073958.

5.Safarov E.S., R. Abarca del Rio, Safarov S.H., Mamedov R.M., Cretaux J-F., (2017) El-Nino phenomenon and the Caspian Sea level fluctuations, Hydrometeorology and Ecology, Vol 1, Almati, Kazakhstan, p. 7-14, 2017, Almati.

6.Safarov E.S., Mamedov R.M., Safarov S.H., Abarca del Rio R, Crétaux J-F. (Azerbaijan, Chile, France): The EL-NINO phenomenon and changes of the Caspian Sea level, p 432-437.

7.Safarov E.S, Investigation of the Caspian Sea level variations by satellite altimetry, Proceedings of International Training Workshop on Climate Change & the Caspian Sea, Izmir, Turkey, 2016.

8.Safarov E.S. and Safarov S. H. Assessment capability of atmospheric precipitations in the Caspian Sea based on Satellite data.  // Geography and Natural Resources - Transaction of the Azerbaijan Geographical Society, Vol 2, Baku 2016, p. 103-108.

9.Safarov E.S., Investigation of the Caspian Sea level variations by the modern methods. // Proceedings of 15th World Lake Conference: Lakes - The Mirrors of the Earth, Balancing ecosystem integrity and Human Wellbeing, Italy, Perugia, vol 2, 2014, p183-187

10.Mamedov R. M., Safarov S. H. and Safarov E. S. Research of Caspian Sea surface temperature by means of drifters// Proceedings of ANAS, vol 1, 2012, page 55-59.

11.Mamedov R. M., Safarov S. H. and Safarov E. S. Current changes of the atmospheric precipitation regime on the territory of Azerbaijan // Geography and Natural Resources, Elsevier, 2009, 30(4), p. 403-407, //doi.org/10.1016/j.gnr.2009.11.018

12.Mamedov R. M., Safarov S. H. and Safarov E. S. Forecasting problems mud flows in mountainous regions of the Azerbaijan and the possibility of solutions with automated radar//Proceedings of the Institute of Geography , Tbilisi, 2008, New series № 2 (81), p. 87-90.

13.Safarov S.H. Safarov E.S. Global warming and its manifestations in Azerbaijan// Proceedings of ANAS, Earth Sciences Edition, 2008, № 3, p. 94-101

14.Safarov S.H. Safarov E.S. The change of temperature regime in Azerbaijan territory//Hydrometeorology and Ecology, Almati, 2007, № 4, p. 37-46

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

2009-cu ildən Avropa birliyi və YUNESKO-nun dəstəyi ilə yaradılan Beynəlxalq Okeanoloji Məlumatrın Mübadiləsi Mərkəzinin Azərbaycan üzrə Milli Okeanologiya Mərkəzinin Kordinatoru

Pedaqoji fəaliyyəti:

1.2018-ci ildən AMEA Coğrafiya İnstitutu – magistrlara Tədbiqi Okeanologiya fənni üzrə tədris.

2.2017-2018-ci illərdə Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasında bakalavrlara iqtosadi Coğrafiya fənnindən.

3.2010-2011 Bakı Oksford məktəbində coğrafiya fənni (tədris ingilis dilində)

Digər fəaliyyəti:

İŞ TƏCRÜBƏSİ

(2018) Baş kordinator - Xəzər Dənizi Regionunun Dayanııqlı İnkişafı üzrə Xəzər Beynəlxalq İntegrasiyalı Elmi-Tədqiqat Şəbəkəsi (Caspian Integrated Scientific Network – CASPISNET), www.caspisnet.org.

2018- ci ildən AMEA Coğrafiya İnstitutu, Xəzər Dənizi problemləri bölməsi, müəllim – magistratura pilləsi üzrə.

92017-2018) Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası, saat hesabi müəllim. “Nature Friends” QHT idarə heyətinin üzvü.

2013-cü ildən Elmi tədqiqatçı, AMEA Coğrafiya İnstitutu, Xəzər Dənizi Problemləri istiqaməti üzrə

TRAININGS & WORKSHOPS       

Spatial analysis with ArcGIS Pro, CASPISNET – ESRI International Training, ESRI USA special series of training - CASPISNET future research professionals Program within CASPISNET Annual Meeting, 9-11 June 2019, Holiday Inn Hotel, Baku, Azerbaijan, Advanced Level, Certificate

ArcGIS Pro: Essential Workflows, CASPISNET – ESRI International Training, ESRI USA special series of training - CASPISNET future research professionals Program within CASPISNET Annual Meeting, 6-8 June 2019, Holiday Inn Hotel, Baku, Azerbaijan, Advanced Level, Certificate

ArcGIS Pro: Essential Workflows, CASPISNET – ESRI International Training, ESRI USA special series of training - CASPISNET future research professionals Program within CASPISNET Annual Meeting, 3-5 June 2019, Holiday Inn Hotel, Baku, Azerbaijan, Intermediate Level, Certificate

CASPISNET Scientific Expert Meeting Workshop, Meeting with main board members and stakeholders, 6-8 June 2019, Holiday Inn Hotel, Baku, Azerbaijan.

Environmental and anthropogenic risk assessment towards the sustainable development of the Caspian Sea Region, The First Meeting-Workshop organized within the framework of the International Working Group on Sustainable Development of the Caspian Sea Region (IWG SDCSR), Holiday Inn Hotel, Baku.  Position in event: IWG member and Organizer, 13-17 September 2018.

General presentation of satellite technique for water cycle monitoring, Training course organized by the IWG SDCSR (newly CASPISNET), Holiday Inn Hotel, Baku, Azerbaijan within the framework of IWG SDCSR. Position in event: IWG member and Organizer, 13 September 2018.

International Student Workshop – Understanding The Problems of Inland Waters: Case Study for the Caspian Sea Region (UPCB2018), 11 May 2018, Baku, Azerbaijan.

Lyon 2 və AMEA Arxeologiya İnstitutunun birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Lerik rayonunda qədim insan məskənlərində arxeoloji

qazıntı işlərində Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin (CİS) və Məsafədən Zondlama metodlarının dədbiqi, 7-24 iyul 2017.

Fundamentals of Ocean Data Management, Regional Educational Research Center on Oceanography for West Asia (RCOWA) Under the Auspices of UNESCO, Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science (INIOAS), Tehran, Iran, (Certificate), 2017

Horizon 2020 Training for Eastern Partnership Energy Experts at the Energy               Networking4Innovation Brokerage Event, Supported by Regional Centre for Information and Scientific Development, RCISD, Bratislava, Slovakia.

International Workshop on “Climate Change and the Caspian Sea” supported by Inter-Islamic Science and Technology Network on Oceanography (INOC) and Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric Science (INIOAS), lecturer (certificate), Iran, Tehran, May 2016.

“Ponto Caspian in Azerbaijan: Climate, Geology and Biodiversity” Workshop, organized the frame of the European Union program "Drivers of Ponto Caspian Biodiversity Rise and Demise" (PRIDE), 2016.

Applied Remote Sensing Training Disaster Management, Certificate of completing the advanced training: “Advanced Webinar on Using NASA Remote Sensing for Flood Monitoring and Management”, 2016.

Advanced Python programing: training certificate I’FORM training center (supported by CNRS/LEGOS), Toulouse, France, 2015. 

Joint COSPAR (CNES) and WMO Capacity Building Workshop on Satellite Water Cycle and Climate Change, Tver State University, Russia, 2014.        

B2 level certificate, ALC, French language course, Besancon, France, 2009.

Technical training workshop on metadata and data management for Upgrade BlackSeaScene, Caspinfo and SeaDataNet, IODE, Oostende, Belgium, 22-24 October 2009.

Expedition over the Caspian Sea, ALTICORE, INTAS program organized by ANAS, SOCAR and CNES/LEGOS, Azerbaijan, 2009.

 

KONFRANSLAR

Caspian Basin Development at the Heart of Climate Change – Water – Energy – Food Nexus: Regional Pathways to Sustainability /Annual meeting      of the Caspian Integrated Scientific Network, 4-5 June 2019, Holiday Inn Hotel, Baku, Azerbaijan. 

International Conference on Air-Land-Sea Interactions ICALSI 2019, 4-5 April, Khazar University, Baku, Azerbaijan.

BAKU FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 25-26 October,  Fairmont Hotel, Baku, Azerbaijan.

EURASIAN GIS 2018 Congress, 4-7 September, ANAS, Baku, Azerbaijan

The First International Conference – One Health: Problems and Solutions, 1-2 June, Khazar university, Baku, Azerbaijan.

Understanding The Problems of Inland Waters: Case Study for the Caspian Sea Region (UPCB2018), 12-14 May 2018, Holiday Inn Hotel, Baku, Azerbaijan.

2Water Resources, Hydraulic Facilities and Environment, The International Scientific-Practical Conference, Baku, Azerbaijan.

European Union Framework Program for Research & Innovation Horizon 2020 Information Day: Climate Change, Energy, Health   

26th IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics), General Assembly, Prague, Chez Republic, 2015.

15th World Lake Conference: Lakes - The Mirrors of the Earth, Italy, Perugia, 2014.

DİL BİLİKLƏRİ

Azərbaycan (ana dili): əla Fransız dili əla İngilis dili əla Rus dili əla Tütk dili əla

KOMPYUTER BİLİKLƏRİ

(Windows, Linux, Unix, MAC) əməliyyat sistemləri, QUAL2K, MIKE BASIN, Mikado 1.7, Nemo, ODV4, CatMDEdit, ODV, BRAT, QGIS, ArcMap, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, Power Point, Anaconda, Python, MATLAB, City Engine (basic),

PARTICIPATED PROJECTS

Multidisciplinary research and modeling of the Caspian Sea ecosystem-  International project: Azerbaijan - ANAS Institute of Geography (ANAS Institute of Botanic, The Ministry of Ecology and Natural Resources, National Aviation Academy), France - (CNES, İRD), Science Development Foundation, 2016-2018 position in project: researcher.

High resolution Digital Elevation Model (DEM) and application of multi-zonal satellite data for compiling detailed digital soil maps – funded by AzerCosmos OJSCo, duration 1 year, on-going project. 2018.

Pressure & Impact analysis of the Transitional and Coastal Water bodies in the Kura River Delta Including the Eastern Part of the Kura-Aras river basin in Azerbaijan. European Union Water Initiative Plus for Eastern Partnership Countries (EUWI+): 2018-2019

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Xəzər dənizinin səviyyə problemləri şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.:

(+944 12) 539 29 45

Mobil tel.:

(+994 155 448 76 61

Ev tel.:

 

Faks:

 

Elektron poçtu:

elnur.safarov@caspisnet.org

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023