05 Avqust 2020, Çərşənbə axşamı

Tatlıyeva Zahidə İsmayıl qızı

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

19.01.1944 il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

S.M.Kirov adına ADU

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

11.00.08-

okeanologiya

Экстремальные штормы и опасный вынос льда на Каспийском море

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

50

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Havanın hidrometeoroloji parametrləri və sinoptik xəritələrinin informasiya bazasının analizi nəticəsində informativ prediktorlar təyin edilmiş, «su-hava» sərhədində atmosfer sirkulyasiyası və istilik keçiriciliyi ilə əlaqədar olan xüsusi təhlükəli qasırğaların əmələ gəlmə səbəbləri müəyyən edilmişdir. Xüsusi təhlükəli qasırğaların «su-hava» sərhədində termiki şərait və sinoptik düzümü əsasında regional məlumatının qrafa-analitik metodu (nomoqramma qurulmuşdur) işlənib hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 

1.О характере многолетнего распределения высот волн на Каспийском море. Труды ГОИН, вып. 188, Гидрометеоиздат, Ленинград, 1989, с.132-138.

2.Статистические закономерности распределения благоприятных условий погоды («окон погоды») на Каспийском море.

3.Раздел монографии. Опасные и стихийные гидрометеорологические явления. Гидрометеорология и гидрохимия морей, том VI, Каспийское море, вып. 1. Гидрометеорологические условия, Гидрометеоиздат, С.- П., 1992. с.290-306.

4.Гидрометеорологические критерии на проектирование глубоководных стационарных платформ для акватории азербайджанского  шельфа Каспия.

5.Xəzərin səthində neft məhsullarının hərəkət göstəricilərinin operativ proqnozunun hazırlanmasının metodu məsələləri.

6.Особенности развития жестоких штормов в акватории Абшеронского района Каспийского моря. АМЕА, Xəbərlər, Yer Elmləri, №2, 2009, s.54-58.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 

Digər fəaliyyəti

Coğrafiya İnstitutunda fəaliyyət göstərən D01.091 Dissertasiya  Şurasının ixtisaslaşmış seminarının üzvüyəm

Təltif və mükafatları

1. SSRİ Hidrometeoloji  xidmətin əlaçısı

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Coğrafiya İnstitutu

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

539-29-45

Mobil tel.

050-727-69-51

Ev tel.

375-14-09

Elektron poçtu

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020