Azərbaycanda doluya qarşı mübarizə sisteminin yaradılmasını təklif edir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021