Əmir Əliyevin İctimai TV-yə Xəzər dənizinin suyunun çəkilməsi barədə müsahibəsi