Müseyib Yunusov "Azərbaycan təbiətinin gözəllikləri və onun mühafizəsi" mövzusunda Ekoetika prqramına danışıb.