R.Məmmədov, ATV-də AC üççildliyinin təqdimatı, 2015,oktyabr