R.Məmmədov, ATV-də AC üççildliyinin təqdimatı, 2015,oktyabr

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024