2015-ci ildə Acınohur gölündə kifayət qədər su var idi