İqlim dəyişikliyi və prosesin canlı aləmə təsiri mütəxəssisləri ciddi narahat edir