R.Məmmədov: Küləyin fəsadlarından necə qorunmaq olar?

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021