Məhəmməd Abduyev: "Qarabağın su ehtiyatları"

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021