Ermənilərin Araza axıtdığı çirkab suları, “ölü zonaya” çevrilən münbit çay hövzələri