Ermənilərin Araza axıtdığı çirkab suları, “ölü zonaya” çevrilən münbit çay hövzələri

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021