Məhərrəm Həsənov, "Səhralaşma və onun Azərbaycanda təzahürü"