Məhərrəm Həsənov, "Səhralaşma və onun Azərbaycanda təzahürü"

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024