Məhərrəm Həsənov, "Səhralaşma və onun Azərbaycanda təzahürü"

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023