Azərbaycan ərazisinin 50 faizindən çox hissəsi sürüşmə risklidir

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020