İnstitut rəhbəri Qırğızıstan MEA-nın prezidenti ilə görüşdə iştirak edib

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024