Torpaq örtüyünün 97,5 %-i deqradasiyaya məruz qalmışdır

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022