Türk mənşəli adların dəyişdirilməsi barədə məsələ müzakirə olunub