Birinci Azərbaycan -Türkiyə Coğrafiya Günləri keçirilir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021