Birinci Azərbaycan -Türkiyə Coğrafiya Günləri keçirilir.