Coğrafiyaçı alimin məqaləsi Los Anceles şəhərində dərc edilib 2021-08-23 12:00:00 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu   Xəzər dənizinin monitorinqi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru İsmayıl Zeynalovun    texnika elmləri doktoru, professor H.G. Həsənovla həmmüəllif olduqları məqalə ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Los Anceles şəhərində, yüksək impakt faktorlu "Peertechz,  Annals of Environmental Science and Toxicology" jurnalında  nəşr edilib.   

“Possibility of estimating radioactive fallout by modelling atmospheric”  (“Atmosfer proseslərinin modelləşdirilməsi yolu ilə radioaktiv şöküntülərin qiymətləndirmə imkanları”)  adlı məqalədə radioaktiv tullantıların atmosfer çöküntüləri  şəklində əmələ gəlməsinin əsas amilləri açıqlanır, turbulent diffuziya əsasında  çirkləndiricilərin daşınması üsulu həm regional, həm də qlobal səviyyədə nümayiş etdirilir.

Müəlliflər atmosferin bir neçə paralel (yüksəklik) qatlarda radionuklidlərin hərəkətinin modelini  təklif ediblər. Modeldə radioaktiv tullantıların əmələ gəlməsinin intensivliyini müəyyən edən meteoroloji parametrlər nəzərə alınıb. Sadəcə olaraq tədqiq edilən sahənin hava və relyef / landşaft məlumatlarını modelə daxil etməklə onu istənilən əraziyə tətbiq etmək  və ərazinin radioaktiv çirklənməsini proqnozlaşdırmaq mümkündür.