Coğrafiya İnstitutu daha bir alimi itirdi... 2021-08-15 13:57:00 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu  Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Elxan Məmmədbəyov  62 yaşında vəfat edib.

Elxan Şərif oğlu Məmmədbəyov  1959-cu ildə Sabirabad rayonunun Yolçubəyli kəndində anadan olub.  1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirərək  coğrafiyaçı ixtisası alıb. Həmin ildən  Azərbaycan MEA Coğrafiya institutunun «Toponimika» (coğrafi adlar) şöbəsində laborant kimi işə başlayıb. 1986-1990-cı illərdə Coğrafiya institutunun landşaftşünaslıq şöbəsinin aspirantı olub. 1986-1995-ci illərdə  «Aerokosmik metodlar» bölməsində kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində çalışıb.

 1992-ci ildə «Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamacı landşaftlarının antropogen dinamikası» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.

E.Məmmədbəyov  təbii və antropogen landşaftlar, aerokosmik metodların coğrafi tədqiqatlara tətbiqi və eləcə də toponimika sahəsində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edib. Aerokosmik tədqiqat metodları əsasında Kiçik Qafqazın cənub –şərq hissəsi təbii landşaftlarının antropogen təsirlər nəticəsində inkişaf meyllərini, dinamikası və differensassiya xüsusiyyətlərini öyrənib. Xüsusilə, landşaftların ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə dinamikasını müəyyənləşdirməklə  Azərbaycanın paleocoğrafi təkamülü məsələsinin öyrənilməsində yeni yollar açıb.  Kür Araz ovalığı müasir landşaftlarının tədqiqi  nəticəsində ərazinin ekoloji-coğrafi xüsusiyyətlərini, səhralaşma ocaqlarını müəyyən edib və xəritələşdirib. Landşaftların ekoloji təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə onun təbii ehtiyat potensialını müəyyən edib və  qiymətləndirib. 

60-dan artıq elmi, elmi-kütləvi məqalələrin müəllifidir. Azərbaycan coğrafiya elminin nailiyyətlərini Beynəlxalq elm aləmində təbliğ edib.

Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi olub.

Coğrafiya İnstitutunun kollektivi Elxan müəllimin vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə, eləcə də bütün onu sevənlərə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin!