İmpakt faktorlu dərgilərdə 2016-06-30 15:00:00 / TƏDBİRLƏR

AMEA akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu əməkdaşlarının aşağıdakı  məqalələri impakt faktorlu jurnallarda dərc edilmuşdur:

Şöbə müdiri, c.ü.f.d., dosent N.Ə.Paşayev:

1. Paşayev N.Ə. The impact of mudflows on territorial organization of economy in the territory of Azerbaijan Republic and its zoning // THOMSON REUTERS, current impact factor 1.422) Tourism economics Journal, volume 22, number 4, august 2016, p. 82-94, ISSN 1354-8166 

 (“Eurasian geography and economics” jurnalında  “Azərbaycan Respublikası ərazisində  sel hadisəsinin təsərrüfatın ərazi təşkilinə təsiri və rayonlaşdırılması” məqaləsi) 

2. Paşayev N.Ə. Zoning of landslides in the territory of Azerbaijan Republic in terms of spread, development and damages caused to distribution of population and economic branches // (THOMSON  REUTERS, current impact factor 1.09) Geographical Association, London Geographical İnstitute, The Geography Journal, vol 102, part 3, summer, 2016, p. 116-132, ISSN 0016-7487

 (“Geographical Association” jurnalında,  “Azərbaycan Respublikası ərazisində sürüşmələrin yayılması, inkişafı, əhalinin məskunlaşmasına və təsərrüfat sahələrinə vurduğu zərərdən asılı olaraq rayonlaşdırılması” məqaləsi)

    3. “Tourism economics” jurnalında  “Azərbaycanda dolunun kənd təsərrüfatına təsiri qarşısı aınma tədbirləri” məqaləsi.

Şöbə müdiri, a.ü.f.d., dosent Ənvər Əliyev: 

1. Əliyev Ə.A. İnfluence of the geodynamic situation on ecotourism developmentin highlands of Azerbaijan part of Great Caucasus // The editorial team of journal of “Tourism Economics” Tomson Reuters, Vol 22, №1.1., 2016, February, İSSN 1354-8166, p.14-24 (impact faktor 0,613) 

 (“Tourism economics” jurnalında “Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsinin hündürlüklərində geodinamic şəraitin ecoturizmin inkişafına təsiri” məqaləsi)

2. Anver Aliyev. The impact of noise on human health // Phychological Review, Issue 6 (2), December 2016, volume 123, pp. 879-886,  ISSN 0033-295X

  (“Phychological Review” jurnalında "Səslə çirklənmənin insan orqanizminə təsiri”  məqaləsi)