S.Tarixazərin elmi işi növbəti mərhələyə keçid alıb 2021-02-05 01:23:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu  ED 1.23  Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında “Geomorfologiya və təbii risklər” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, c.ü.f.d., dos. Stara Tarixazərın  5409.01 –  “Geomorfologiya” ixtisasında coğrafiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Böyük Qafqaz geosistemlərində ekzodinamik təhlükə və risklərin ekogeomorfoloji qiymətləndirilməsi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

Müzakirədən sonra işin növbəti mərhələyə buraxılması qərara alınıb.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021