Coğrafiya İnstitutunda ekogeomorfoloji araşdırmalar aparılır 2020-03-19 22:23:00 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

AMEA-nın akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda Azərbaycanın ekoloji geomorfologiyası tədqiq olunur.

İlkin mərhələdə Böyük Qafqazda ekogeomorfoloji araşdırmalar aparılıb. Bu işlə əlaqədar olaraq Böyük Qafqazın cənub və şimal-şərq yamaclarında çöl-ekspedisiya tədqiqatları həyata keçirilib. Böyük və Kiçik Qafqaz dağları, Kür dağarası çökəkliyi, Talış və Naxçıvan bölgələri üzrə yerinə yetirilmiş tədqiqatların nəticələri ümumiləşdirilib.