Dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib 2020-03-03 17:48:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya Şurasının Elmi seminarında İqlim və aqroiqlimşünaslıq şöbəsinin elmi işçisi Cəmilə Əhmədovanın 5411.01 – «Meteorologiya» ixtisasında coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün «Müasir iqlim dəyişmələrinin Azərbaycanda əhalinin səhhətinə təsirinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

Müzakirədən sonra işin növbəti mərhələyə buraxılması qərara alınıb.