Şöbələrin illik hesabatlarına start veriləcək 2019-10-07 18:26:00 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu şöbələrinin 2019-cu il üçün elmi-təşkilatı hesabatlarının

C Ə D V Ə L İ

Tarix

Hesabat təqdim edən şöbənin adı

 

21.10.2019

Saat 1100

“Tibbi coğrafiya” şöbəsi və “Demoqrafiya və əhali coğrafiyası” şöbəsi

 

22.10.2019

Saat 1100

“Azərbaycanın iqtisadi və siyasi  coğrafiyası” və

“Turizm və rekreasiya coğrafiyası” şöbələri

 

24.10.2019

Saat 1100

“Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları” şöbəsi və

“Pirqulu coğrafi tədqiqatlar” stasionarı

 

25.10.2019

Saat 1100

“Geomorfologiya və təbii risklər” şöbəsi və “Paleocoğrafiya” şöbəsi

 

28.10.2019

Saat 1100

 “Xəzər dənizi problemləri” istiqaməti və “Coğrafi fikir tarixi və toponimika” şöbəsi (2 iş)

 

29.10.2019

Saat 1100

“Ekocoğrafiya” şöbəsi və “Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarının coğrafiyası”  şöbəsi (2 iş)

 

31.10.2019

Saat 1100

“Landşaftşünaslıq  və landşaft planlaşdırılması” şöbəsi (2 iş)  və Təhsil şöbəsi

 

01.11.2019

Saat 1100

“Geoinformatika və kartoqrafiya” şöbəsi və “İqlim  aqroiqlimşünaslıq” şöbəsi (2 iş)

 

 

Direktorluq

Hesabatların hazırlanması üçün  metodiki təlimat

 Hesabatda aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

 2019-cu ilin elmi tədqiqat işləri planlarının yerinə yetirilməsi haqqında ümumi məlumat və alınmış mühüm nəticələr;

  1. 2019-cu ildə tətbiq olunmuş elmi nəticələr;
  2. 2019-cu ildə təsərrüfat müqavilələrinə əsasən görülmüş işlər;
  3. AMEA Rəyasət Heyəti tərəfindən maliyyələşdirilən “Türk Dünyası” elmi tədqiqat proqramının icra vəziyyəti;
  4. qrantlar haqqında məlumat (layihənin adı, rəhbəri, icraçıları, icra müddəti, smetası və görülən işlər ətraflı qeyd olunmalıdır);
  5. nəşriyyat fəaliyyəti, elmi məqalələr (müəlliflər, səhifələr tam və dəqiq qeyd olunmalıdır!!!), o cümlədən xaricdə və İmpakt Faktorlu jurnallarda çap olunmuş məqalələr, elmi işçilərin əsərlərinə olan isnadlar (!), alınmış patentlər haqqında məlumat;
  6. iştirak etdiyiniz konfranslar, sessiyalar və seminarlar haqqında məlumat;
  7. elmi kadrların hazırlanması;
  8. təltiflər və mükafatlar haqqında məlumat.