Torpaq şöbəsinin əməkdaşları çöl tədqiqat işləri aparıblar 2019-05-31 12:51:00 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

Azərbaycan MEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Azərbaycanın torpaq ehtiyatları coğrafiyası şöbəsinin bir qrup əməkdaşı şöbə müdiri, c.ü.f.d. İsmayıl Quliyevin rəhbərliyi ilə  “Samur-Abşeron arası düzən torpaqların fərqli ekosistemlərdə təbii və antropogen deqradasiyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri” adlı hesabat işi ilə əlaqədar Sumqayıt-Siyəzən massivində və Abşeron yarımadasında ekspedisiyada olmuşlar.

Tədqiqatçılar torpaqlarda gedən tənəzzül və təkamül proseslərini təbii və antropogen amillərin qarşılıqlı təsiri fonunda tədqiq etmişlər. Efemerlərin əsas inkişaf fazası nəzərə alınmaqla torpaq-bitki arası əlaqə əsas götürülmüş, çöl şəraitində dayaq məntəqələri dəqiqləşdirilmiş, antropogen, o cümlədən texnogen, aqrogen faktorlar  qiymətləndirilmişdir.   Torpaq, bitki, su nümunələri seçilərək ən səciyyəvi nümunələr analiz olunmaq üçün götürülmüşdür. Aparılmış üçillik tədqiqatın nəticələri ərazi torpaqlarında gedən deqradasiyanı düzgün qiymətləndirməyə, proqnozlaşdırmağa imkan verəcək.

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024