Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirilib 2019-01-31 15:01:00 / ELMİ İCLASLAR

Şöbə rəhbəri, c.ü.f.d.  Xəyyam Rəhimovun  sədrliyi ilə  İqlim və aqroiqlimşünaslıq şöbəsinin açıq iclasında elmi işçi Cəmilə Əhmədovanın coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi  “Müasir iqlim dəyişmələrinin Azərbaycanda əhalinin səhhətinə təsirinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.  Dissertant iclas iştirakçılarının müsbət rəyini alaraq  növbəti mərhələyə buraxılıb.