Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirilib 2019-01-22 14:55:00 / ELMİ İCLASLAR

C.ü.e.d. Hüseyn Xəlilovun sədrliyi ilə  “Geomorfologiya və təbii risklər”, “Paleocoğrafiya” və “Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması” şöbələrinin birgə geniş iclasında dissertant Starə Tarixazərin coğrafiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Böyük Qafqaz morfosistemlərin ekzodinamik təhlükə və risklərin ekogeomorfoloji qiymətləndiriməsi” mövzusunda  dissertasiya işinin  müzakirəsi keçirilib. Dissertant iclas iştirakçılarının müsbət rəyini alaraq müdafiənin növbəti mərhələsinə buraxılıb.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021