Gülsara İmanovanın dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib 2018-12-04 17:11:00 / ELMİ İCLASLAR

Coğrafiya institutu Dissertasiya Şurasının İxtisaslaşdırılmış Elmi seminarında Gülsarə Əsgər qızı İmanovanın  5408.01  “Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası” ixtisası üzrə c.ü.f.d.  elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi  "Ləngəbiz silsiləsi və və ətraf ərazilərin landşaft ekoloji potensialı və onların optimallaşdırılması" mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020