Məsud Alməmmədlinin dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib 2018-11-27 16:25:00 / ELMİ İCLASLAR

Coğrafiya institutu Dissertasiya Şurasının İxtisaslaşdırılmış Elmi seminarında Məsud Gülalı oğlu Alməmmədlinin 5409.01  “Geomorfologiya” ixtisası üzrə coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi  "Talış dağlıq sistemində relyefin mühit əmələgətirici amillərinin ekogeomorfoloji şəraitə təsirinin tədqiqi" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020