Xəzər dənizinin problemləri şöbəsinin iclası keçirilib 2018-10-18 13:53:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA Akademik.H.Ə.Əliyev adına  Coğrafiya institutunun  “Xəzər dənizinin problemləri” istiqamətinin  2018 ci – ildə yerinə yetirilməli olan elmi – tədqiqat  işinin gedişinin vəziyyəti müzakirə edilib, görüləcək işlərin mərhələləri  planlaşdırılıb.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021