Gülnar Hacıyeva dissertasiya işini müdafiə edib 2018-06-22 16:01:00 / ELMİ İCLASLAR

Akademik  Ramiz Məmmədovun  sədrliyi ilə  Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya şurasının iclasında Gülnar Nuru qızı Hacıyeva 2508.01 – “Geoekologiya” ixtisası üzrə c.ü.f.d.  elmi dərəcəsi almaq üçün “İntensiv mənimsənilən dağ geosistemlərinin ekocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi (Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı timsalında)” mövzusunda yazdığı dissertasiya işini  müdafiə edib.

Gülnar Hacıyevaya coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edilib.