İlahə Quliyeva dissertasiya işini müdafiə edib 2018-03-16 15:20:00 / ELMİ İCLASLAR

Akademik  Ramiz Məmmədovun  sədrliyi ilə  Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya şurasının iclasında İlahə Fikrət qızı Quliyeva 5408.01 – “fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası" ixtisası  üzrə c.ü.f.d.  elmi dərəcəsi almaq üçün “Talış dağlarının müasir landşaftlarının inkişaf dinamikası və onlarının rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsi"  mövzusunda yazdığı dissertasiya işini  müdafiə edib.

İlahə Quliyevaya coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edilib.