"Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda turizmin inkişaf perspektivləri" dissertasiya işi müdafiə olunub 2018-03-02 16:18:00 / ELMİ İCLASLAR

Martın 2-də akademik  Ramiz Məmmədovun  sədrliyi ilə  Coğrafiya İnstitutu  Dissertasiya şurasının iclasında Səbuhi Əlibala oğlu Talıbov 5401.01 – “iqtisadi coğrafiya” ixtisası  üzrə c.ü.f.d.  elmi dərəcəsi almaq üçün "Lənkəran-Astara iqtisadi-coğrafi rayonunda turizmin inkişaf perspektivləri" mövzusunda yazdığı dissertasiya işini müdafiə edib.

Səbuhi Talıbova coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edilib.