Tələbələr Cİ-də istehsalat təcrübəsinə başladılar 2018-02-19 14:16:00 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

Bakı Dövlət Universiteti ilə AMEA ak. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya Institutu arasında Cİ nəzdində BDU Coğrafiya fakültəsi Elm və Tədris Mərkəzinin yaradılması barədə bağlanmış müqaviləyə  əsasən  fevralın 19-dan etibarən BDU coğrafiya fakültəsinin IV kurs tələbələri Coğrafiya İnstitutunda istehsalat təcrübəsinə başlayıblar.

4 qrupdan ibarət 100 tələbə təcrübə rəhbərləri Firuzə Ağayeva, Müseyib Yunusov və  Əlipaşa Nəbiyevin nəzarəti altında martın  29-dək ixtisasa uyğun olaraq İnstitutun əlaqədar şöbələrində təcrübə keçəcəklər.