Xəzər dənizi problemləri istiqamətində elmi seminar keçirilib 2017-12-01 15:05:00 / ELMİ İCLASLAR

Noyabrın 28-də  AMEA akad.  H.Ə. Əliyev  adına Coğrafiya İnstitutunun  «Xəzər dənizi problemləri»  istiqamətinin elmi seminarında  Kosmik şəkillərin emalında ERDAS İMAGİNE 2014 və Arc GİS  10.4 proqramlarından istifadə imkanları sahəsində elmi seminar keçirilmişdir.

     Seminarda Coğrafiya İnstitutunun əməkdaşı Elvin Əmrahov "ERDAS İMAGİNE 2014 (Arc GİS 10.4) programı, onun peyk şəkillərinin emalı zamanı istifadə xüsusiyətləri" mövzusunda məruzə etmişdir.  Azərkosmosdan əldə edilən SPOT-6 peyk səkilləri və onların istifadə imkanları, Peyk şəkillərinin emalında istifadə edilən radiometrik və atmosferik tənzimləmələr və onların praktiki tətbiqi müzakirə edilmişdir.