AMEA TA İnstitutunda elmi konfrans 2013-09-29 11:59:00 / TƏDBİRLƏR

İnstitutumuzun əməkdaşları - c.e.d. M.A.Abduyev, c.e.n. F.A.Əyyubov, k.t.e.n. Ə.A.Əliyev, c.e.n. Ə.Əliyeva, c.e.n. İ.Quliyev və G.Hacıyeva sentyabrın 27-28-də AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda keçirilən "Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin həllində torpaq-aqrokimyəvi tədqiqatların rolu" Respublika elmi konfransında iştirak edərək məruzələrlə çıxış etmişlər.