Dissertasiya şurasının iclası 2013-04-19 13:10:00 / ELMİ İCLASLAR

19.04.2013-cü ildə Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının 05 saylı D.01.091. iclasında İran İslam Respublikasının vətəndaşı Cəlalian İshaq Əlikazım oğlunun "Fars körfəzinin Şimal-Qərb zonası şəhərlərinin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri"  mövzusunda dissertasiyasının müdafiəsi keçırildı və İ.Ə.Cəlaliana cografiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edildi.2. 19.04.2013-cü ildə Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının 06 saylı D.01.091. iclasında İran İslam Respublikasının vətəndaşı Salehi Mehdi Məhəmməd oğlunun "İran İslam Respublikasınin Qəzvin ostanı şəhərlərinin iqtisadi-coğrafi inkişaf problemləri"  mövzusunda dissertasiyasının müdafiəsi keçırildı və M.M.Salehi cografiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edildi.