Dissertasiya şurasının iclası 2013-04-05 11:59:00 / ELMİ İCLASLAR

05.04.2013-cü ildə Coğrafiya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının 04 saylı D.01.091. iclasında Xəritəçılık və coğrafi informasiya şöbəsinin elmi işçısi Flora Vahid qızı Məmmədovanın "Akademik B.Ə.Budaqovun yaradıcılığının əsas elmi istiqamətləri və Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında onun rolu" mövzusunda dissertasiyasının müdafiəsi keçırildı və F.V.Məmmədovaya cografiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edildi.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021