Dissertasiya şurasının iclası 2013-03-29 15:51:00 / ELMİ İCLASLAR

29.03.2013-cü ildə Coğrafiya İnstitutunun D.01.91. Dissertasiya Şurasının 03 saylı iclasında Məhnaz Bəşir qızı Lameinin (İİR vətəndaşı) "Oman dənizinin şımal sahili - Çabahar bölgəsinin landşaftının dəyişməsinə təsir göstərən amillər" mövzusunda dissertasiyasının müdafiəsi keçırildı və N.B.Lameiyə cografiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə yekdilliklə gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edildi.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022