20 Yanvar 2021, Çərşənbə axşamı
Elmi şura ilə elmi seminarın birgə iclası 2013-01-23 16:36:00 / ELMİ İCLASLAR

23 yanvar 2013-cü il tarixində institutun Elmi şurasının iclası ilə birgə elmi seminarı keçırıldi və aşağıdakı məsələlərə baxıldı:

1.”İqlimşünaslıq” şöbəsinin sabiq aspirantı Umayra Tağıyevanın “Müasir iqlim dəyişmələri şəraıtındə  Gənçə-Qazax iqtisadi rayonunun iqlim ehtiyatlarının  qiymətləndirilməsi” mövzusunda dissertasiya işinin adında redaktə xarakterli dəyişikliklər və  yeni elmi rəhbərinin  təyin edilməsi haqqında;

2. Akademik Budaq Budaqov haqqında “Xatirələr” kitabının çapa hazırlanmasının gedişi barəsində;

3.  AMEA-nın Yer elmləri bölməsinin “Xəbərlər”  jurnalına təqdim ediləcək aşağıdakı  məqalələrin müzakirəsi;

1) E.K.Əlizadə, Ş.K.Əziziov, F.V.Məmmədova. Azərbaycanda landşaft xəritəşünaslığının inkişafında akademik B.Ə.Budaqovun rolu.

2)  E.K.Əlizadə, Ə.S.Cəfərzadə Estəlx Kuhi. Elbrus dağlarının şimal yamacında sürüşmələrin yaranmasına təsir edən amillərin təhlili (Səfidrud çayı hövzəsi timsalında).

3)    Ə.A.Əliyev. Bakı-Quba və Rusiya sərhədi (M-1) avtomobil yolunda hərəkət intensivliyinin biosferə təsiri.

4)    M.A.Abduyev. Azərbaycann çay sularının  duz tərkibi.

4. Müxtəlif məsələlər.

Qoyulmuş  məsələlər  ətrafında müxtəlif fikirlər yürüdüldü, müzakirələr aparıldı və qərarlar qəbul olundu.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021