Dissertasiya şurasının iclası 2015-04-24 20:57:00 / ELMİ İCLASLAR

Dissertasiya Şurasının növbəti iclasında Aügün Azər qızı İsmayılovanın 5408.01 - "Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyasl" iztisasında coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Böyük Qafqazın cənub-şərq əyilmə zonası cənub yamacınıın  landşaft-ekoloji sistemlərinin ərazi diferensiasiyası" mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiyanın müdafiəsi keçirilib.

A.İsmayılovaya coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edilmişdir.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021