Dissertasiya şurasının iclası 2014-10-26 22:24:00 / ELMİ İCLASLAR

Dissertasiya şurasının 24 oktyabr  2014-cü il tarixində  keçırılən  iclasında Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsinin elmi işçisi Məmiyeva Sevinc Alim qızının “Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacı ekogeomorfosistemlərinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda 5409.01 – Geomorfologiya ixtisası üzrə c.ü.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi. S.A.Məmiyevaya  cografiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edildi.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021