İ.Əyyubovun dissertasiya işi növbəti mərhələyə keçid alıb 2024-06-04 17:14:00 / ELMİ İCLASLAR

AR akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları şöbəsinin elmi iclasında İftixar Əyyubovun 5406.01 – hidrologiya ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  “Oğuz-Qəbələ zonasında səth və yeraltı suların qarşılıqlı təsirinin tədqiqi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

İ.Əyyubovun dissertasiya işi növbəti mərhələyə keçid alıb.