G.Abdullayevanın dissertasiya işi müzakirə edilib 2024-05-17 16:41:00 / ELMİ İCLASLAR

AR Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun    Demoqrafiya və əhali coğrafiyası   şöbəsinin elmi iclasında  Gülnarə Abdullayevanın    5401.01 - İqtisadi coğrafiya ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün   “Azərbaycanın şimal sərhəd rayonlarının demoqrafik və məskunlaşma problemləri”  mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

G.Abdullayevanın  dissertasiya işi müzakirə üşün növbəti mərhələyə keçid alıb.