Dissertasiya Şurasının iclası 2014-03-14 17:22:00 / ELMİ İCLASLAR

İnstitutun Dissertasiya şurasının 2014-cü il, martın 14-ündə   keçırdiyi iclasında Həssən Zendehdel Məhəmməd oğlu 5401.01-İqtisadi coğrafiya ixtisasında coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün   “İran İslam Respublikasının Şimal-Qərb ostanlarında  turizmin inkişafının əsas istiqamətləri” mövzusunda disertasiya işi müdafiə etmişdir.

H.M.Zendehdelə coğrafiya üzrə fəlsəfə  doktoru  elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edilmişdir.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021