Nofəl Ərtünovun elmi işi şöbələrin birləşmiş birgə iclasında müzakirə edilib 2024-02-08 16:17:00 / ELMİ İCLASLAR

AR Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda Azərbaycanın siyasi və iqtisadi coğrafiyası, Demoqrafiya və əhali coğrafiyası, Turizm və rekreasiya coğrafiyası və Tibbi coğrafiya şöbələrinin birləşmiş birgə iclasında  Nofəl Bünyami oğlu Ərtünov 5402.01- Tarixi coğrafiya, siyasi və rekreasiya coğrafiyası ixtisasında  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Şəki rayonunun ərazi planlaşdırılmasının turizm təsərrüfatının inkişafına təsiri” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

N.Ərtünovun elmi işi müzakirə üçün növbəti mərhələyə keçid alıb.

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024