Dissertasiya şurasının iclası 2014-02-10 16:58:00 / ELMİ İCLASLAR

İnstitutun Dissertasiya Şurasının 2014-ci il, fevralın 7-sində keçirdiyi iclasında institutun Azərbaycanın əhalisi və sosial inkişafi cografiyası şöbəsinin kiçik elmi işçisi Hicran Mirəhməd qızı Tahirova cografiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi-cografi problemləri” (Naxçivan MR-in timsalında) movzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir.

H.M.Tahirovaya cografiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında  AAK qarşısında vəsatət qaldırılması barədə gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edilmişdir.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020