Dissertasiya şurasının seminarı 2014-02-10 16:56:00 / ELMİ İCLASLAR

2014-cü il, fevralın 7-sində institutun Dissertasiya Şurasmin seminarmda 25.08.01.- geokologiya ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün Elmar Agarəhim oglu Rəhimovun “Disk əyləc sistemlərində termo- mexaniki proseslərin ekoloji aspektləri va onların  ətraf mühitə təsiri”  mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmiş, növbəti mərhələyə keçirilməsi barəsində qərar qəbul edilmişdir.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020