Mirmahmud Quliyevin dissertasiya işi növbəti mərhələyə keçid alıb 2023-10-10 15:03:00 / ELMİ İCLASLAR

AR Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda  şöbələrin birləşmiş iclasında Mirmahmud Ramiz oğlu Quliyevin 5404.01 – "Regional coğrafiya" ixtisasında coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı geokomplekslərinin ekoloji potensialından landşaft planlaşdırılması əsasında istifadənin təşkili (Qudyalçay-Samurçay arası timsalında)” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib. 

M.R.Quliyevin dissertasiya işi növbəti mərhələyə keçid alıb.