Lalə Hüseynovanın dissertasiya işi növbəti mərhələyə keçid alıb 2023-05-19 11:55:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Azərbaycanın torpaq ehtiyatları coğrafiyası şöbəsinin iclasında Lalə İsmayıl qızı Hüseynovanın   fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Xəzərsahili torpaqların transformasiyası və onların mənimsənilməsi perspektivlərinin tədqiqi (Şabran-Xızı arası torpaqların timsalında) mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

L.Hüseynovanın dissertasiya işi növbəti mərhələyə keçid alıb.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023